header
Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. Anno: 1964
Menu
 • Home
 • Nieuws
 • Nieuws (ouder)
 • Bestuur
 • Reglementen
 • Schuttersseizoen
 • Info voorgaande jaren
 • Links
 • Aangesloten verenigingen
 • Gastenboek
 • Agenda
 • MultiMedia
 • Contact
 • --Mail
 • Klankbordgroep Jeugdbeleid
 • Onderscheidingen
 • Schuttersfeesten 2023
 • Verhuur schietbomen
 • Penningmeester
 • Privacyverklaring
 • Oude muziekrepertorium
 • Klankbordgroep Jeugdbeleid

  Sinds begin 2013 heeft onze Bond een klankbordgroep, waarin met name zaken die de jongere leden van de aangesloten schutterijen aangaan worden besproken. De klankbordgroep is per mail te bereiken via jeugd@eendrachtborn-echt.nl.

  Deze klankbordgroep treedt al dan niet op verzoek in overleg met het bestuur over jeugdgerelateerde zaken. Daarnaast organiseren zij tijdens de bondsschuttersfeesten windbuksschieten voor de jeugd (ook niet-leden van schutterijen). Ook wordt jaarlijks een 6-kamp gehouden waar de oudere en de jongere jeugd samen bezig zijn.